Zgłoszenie dziecka na treningi dziewczynek


Generated with MOOJ Proforms
* Pole wymagane
Rok urodzenia dziecka *
Imię dziecka * Proszę wpisać imię i nazwisko zawodnika, który chce się zarejestrować na stronie FCB Escola Varsovia
Nazwisko dziecka * Proszę wpisać imię i nazwisko zawodnika, który chce się zarejestrować na stronie FCB Escola Varsovia
Data urodzenia (DD-MM-RRRR) * Proszę podać datę urodzenia w formacie DD-MM-RRRR (dzień-miesiąc-rok)
PESEL dziecka *
Prosimy podać wybrany rozmiar stroju * Prosimy wybrać jeden z rozmiarów
Prosimy podać wybrany rozmiar getrów * Prosimy wybrać jeden z rozmiarów

 

Adres zamieszkania


Imię i nazwisko rodzica / opiekuna * Proszę wpisać imię i nazwisko rodzica lub opiekuna ustawowego dziecka
Ulica, numer domu, numer mieszkania Proszę podać adres zamieszkania
Miasto/miejscowość Proszę podać adres zamieszkania
 
Dane rodzica/opiekuna prawnego

Telefon kontaktowy * Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna
Adres e-mail * Adres e-mail rodzica/opiekuna
Skąd dowiedzieliście się o naborze dziewczynek? *

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności

Akceptuję warunki Polityki prywatności *

Podczas rejestracji proszę sprawdzić, czy wszystkie wymagane pola (z gwiazdką) są prawidłowo wypełnione. Następnie w celu weryfikacji należy wpisać w polu poniżej liczbę wyświetlaną poniżej po lewej stronie i wcisnąć przycisk Wyślij.


Patronat

          

 

   


Partnerzy