Zimowy obóz stacjonarny 2021 dla wszystkich


Generated with MOOJ Proforms
* Pole wymagane
Prosimy wskazać rok urodzenia dziecka *
Data urodzenia dziecka (DD-MM-RRRR) * Data urodzenia dziecka
PESEL dziecka *
Proszę podać imię dziecka * Imię zawodnika
Proszę podać nazwisko dziecka * Nazwisko zawodnika
Prosimy o wybranie turnusu *
Czy Państwa dziecko gra obecnie w Klubie? Jakim?
Prosimy podać wybrany rozmiar getrów Prosimy wybrać jeden z rozmiarów
Prosimy podać wybrany rozmiar stroju Prosimy wybrać jeden z rozmiarów
Imie i nazwisko opiekuna / rodzica *
Adres e-mail opiekuna / rodzica *
Nr telefonu do rodzica / opiekuna dziecka *
Z jakiego źródła dowiedzieli się Państwo o tej ofercie?

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Akceptuję warunki Polityki prywatności *
Akceptuję

Podczas rejestracji proszę sprawdzić, czy wszystkie wymagane pola (z gwiazdką) są prawidłowo wypełnione. Następnie w celu weryfikacji należy wpisać w polu poniżej liczbę wyświetlaną poniżej po lewej stronie i wcisnąć przycisk Wyślij.


Patronat

          

 

   


Partnerzy