Development Program


Generated with MOOJ Proforms
* Pole wymagane

Dane zawodnika

Proszę wskazać rok urodzenia dziecka *
Proszę podać imię dziecka * Imię zawodnika
Proszę podać nazwisko dziecka * Nazwisko zawodnika
Dokładna data urodzenia (DD-MM-RRRR) * Data urodzenia
Prosimy wybrać miejsce zajęć *
Czy dziecko jest zawodnikiem Barca Academy? *
Tak
Nie
Dotychczasowa kariera klubowa Wypełnij tylko wtedy, jeśli chcesz

Dane rodzica/opiekuna

Imie i nazwisko opiekuna / rodzica *
Numer telefon opiekuna / rodzica *
Adres e-mail opiekuna / rodzica *


Informacje dodatkowe

Z jakiego źródła dowiedzieli się Państwo o naszej ofercie? Rocznik zawodnika


Zgody formalne

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Akceptuję warunki Polityki prywatności *
Akceptuję

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem zajęć Development Program

Akceptuję Regulamin zajęć Development Program *
Akceptuję


Podczas rejestracji proszę sprawdzić, czy wszystkie wymagane pola (z gwiazdką) są prawidłowo wypełnione. Następnie należy wpisać w polu poniżej po prawej stronie liczbę wyświetlaną po lewej stronie i wcisnąć przycisk Wyślij.


Patronat

          

 

   


Partnerzy