Aktualizacja danych osobowych (wymagania PZPN i FIFA)


Generated with MOOJ Proforms
* Pole wymagane

Dane dotyczące zawodnika


Proszę wskazać Centrum treningowe *
Imię dziecka * Proszę wpisać imię i nazwisko zawodnika
Nazwisko dziecka * Proszę wpisać imię i nazwisko zawodnika
PESEL dziecka * Pesel zawodnika
Data urodzenia (DD-MM-RRRR) * Proszę podać datę urodzenia w formacie DD-MM-RRRR (dzień-miesiąc-rok)
Miejsce urodzenia * Proszę podać miejscowość urodzenia


Adres zamieszkania zawodnika


Ulica, numer domu, numer mieszkania * Proszę podać adres zamieszkania
Miasto/miejscowość * Proszę podać adres zamieszkania


Szkoła zawodnika


Nazwa i numer szkoły * Proszę podać nazwę i numer szkoły
Adres szkoły * Proszę podać adres szkoły
Czy przed dołączeniem do naszej akademii zawodnik był zarejestrowany w innym klubie? *
Tak
Nie

Dane rodzica / opiekuna (obowiązkowe dwie pozycje)


Imię i nazwisko rodzica / opiekuna * Proszę wpisać imię i nazwisko rodzica lub opiekuna ustawowego dziecka
Telefon kontaktowy * Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna
Adres e-mail * Adres e-mail rodzica/opiekuna
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna Proszę wpisać imię i nazwisko rodzica lub opiekuna ustawowego dziecka
Telefon kontaktowy Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna
Adres e-mail Adres e-mail rodzica/opiekuna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: WM Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fleminga 2

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Akceptuję powyższe warunki *
Akceptuję

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od WM Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fleminga 2 , REGON: 142888892,NIP: 7010292611, KRS: 0000384868, SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.


Akceptuję powyższe warunki
Akceptuję

Podczas rejestracji proszę sprawdzić, czy wszystkie wymagane pola (z gwiazdką) są prawidłowo wypełnione. Następnie w celu weryfikacji należy wpisać w polu poniżej liczbę wyświetlaną poniżej po lewej stronie i wcisnąć przycisk Wyślij.


Patronat

          

 

   


Partnerzy