Zgłoszenie dziecka do Barca Academy Warszawa 2012-13


Generated with MOOJ Proforms
* Pole wymagane

Dane Zawodnika

Prosimy wskazać rok urodzenia dziecka * Rocznik zawodnika
Proszę podać imię dziecka * Imię zawodnika
Proszę podać nazwisko dziecka * Nazwisko zawodnika
Dokładna data urodzenia (DD-MM-RRRR) * Data urodzenia
Dotychczasowa kariera klubowa Wypełnij tylko wtedy, jeśli chcesz

Centrum treningowe

Prosimy wskazać Centrum Treningowe *


Dane rodzica / opiekuna / osoby upoważnionej do odbioru dziecka (obowiązkowe dwie pozycje)

Imie i nazwisko opiekuna / rodzica *
Numer telefon opiekuna / rodzica *
Adres e-mail opiekuna / rodzica *
Imie i nazwisko opiekuna / rodzica *
Numer telefon opiekuna / rodzica *
Adres e-mail opiekuna / rodzica *
Imie i nazwisko opiekuna / rodzica
Numer telefon opiekuna / rodzica
Adres e-mail opiekuna / rodzica


Informacje dodatkowe

Z jakiego źródła dowiedzieli się Państwo o naszej ofercie? Rocznik zawodnika


Zgody formalne

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Akceptuję warunki Polityki prywatności *
Akceptuję


Podczas rejestracji proszę sprawdzić, czy wszystkie wymagane pola (z gwiazdką) są prawidłowo wypełnione. Następnie należy wpisać w polu poniżej po prawej stronie liczbę wyświetlaną po lewej stronie i wcisnąć przycisk Wyślij.


Patronat

          

 

   


Partnerzy