Regulamin wewnętrzny

Barca Academy - obok szkolenia piłkarskiego - będzie promować uniwersalne wartości dobrego zachowania. Dzieci będą poznawać na boisku i poza nim zasady sportowej integracji, tolerancji, szacunku, solidarności i przyjaźni.

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Barca Academy oraz w celu pogłębienia Wszechstronnej edukacji naszych uczniów, prezentujemy następujące zasady wewnętrznego postępowania.


  1. Udział w zajęciach i grach jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników. Jeśli uczestnik nie może uczestniczyć w zajęciach lub grach, informuje o tym swego trenera z wyprzedzeniem. Punktualność jest dobrą cechą naszego życia i powinna być dobrą cechą podczas uczęszczania do naszej szkoły. Spóźnienie lub nieobecność w zajęciach treningowych odbije się negatywnie na organizacji treningu i cotygodniowym meczu.
  2. Miejmy szacunek dla kolegów z naszej drużyny, jak i reszty uczniów w Barca Academy. Szanujmy wszystkich trenerów i pracowników technicznych pracujących w Barca Academy. Szanujmy rywali z zespołów przeciwnych podczas meczów. Pamiętajmy, że na boisku nie ma wrogów, ale są partnerzy, z którymi dzielimy ich zafascynowanie grą w piłkę nożną. Okazujmy nasze pozytywne nastawienie dla publiczności niezależnie, jakiemu zespołowi ona kibicuje. Na boisku przestrzegajmy zasad gry. Traktujmy zajęcia, jako grę, w której wszyscy w przyjacielski sposób, cieszymy się z wysiłku i przygody sportowej, w jakiej uczestniczymy. Szanujmy też obiekty sportowe, na których mamy zajęcia jak też cały sprzęt sportowy.
  3. Wszyscy, którzy jesteśmy częścią, Barca Academy zwracajmy uwagę na nasz język i na nasz wygląd. Nie pozwalajmy sobie na brzydkie słowa. Nie nośmy strojów szkół i organizacji sportowych, innych niż Barca Academy. Podczas zajęć treningowych nośmy podciągnięte getry i koszulki włożone w spodenki sportowe. Dbajmy o nasz wygląd. Dbajmy o higienę osobistą, dlatego po każdym treningu i meczu, (jeżeli istnieje taka możliwość) konieczny jest prysznic. Korki i buty sportowe zawsze muszą być czyste ( czyścimy je poza szatnią).
  4. Pamiętajmy, że piłka nożna jest sportem zespołowym, więc postawa i wysiłek wszystkich jej członków musi zawsze służyć zespołowi. Zachęcajmy kolegów do dobrego zachowania, pomagajmy kontuzjowanym i dzielmy z nimi chwile radości wspierając ich też w trudnych sytuacjach. Dlatego radość ze strzelanych bramek powinna być nacechowana szacunkiem tak byśmy nigdy - poprzez zbędne gesty - nie lekceważyli przeciwnika ani kolegów z naszego zespołu.
  5. Trener jest osobą odpowiedzialną za koordynację wszystkich elementów całego zespołu, i za jego prawidłowe funkcjonowanie. Wszyscy uczniowie powinni, więc działać zespołowo i zawsze razem. Nie powinni opuszczać zajęć bez specjalnego zezwolenia trenera.
  6. Uczestnik Barca Academy wita się z każdym kolegą z tej szkoły przez uścisk dłoni. W ten sam sposób wita - na znak szacunku - wszystkich dorosłych pracujących w szkole.
  7. Zawsze w widoczny sposób dziękujemy naszym sympatykom i kibicom, ale i też pozdrawiamy kibiców innych drużyn i całą publiczność. 
  8. Będą brane pod uwagę wyniki ucznia w szkole podstawowej do jakiej uczęszcza. W tym celu pod koniec trymestru rodzice lub uczestnik Barca Academy dostarczy trenerowi fotokopię ocen jakie uzyskał w szkole podstawowej, by pomogły one do podjęcia optymalnych rozwiązań szkoleniowo-wychowawczych.
  9. Nieprzestrzeganie tych zasad spowoduje kary, takie jak zwykłe ostrzeżenia, czasowe zawieszenie lub wykreślenie z listy uczestników Barca Academy, w zależności od wagi przewinienia. Do norm dyscyplinarnych Barca Academy należeć też mogą specjalne spotkania z rodzicami.

Patronat

          

 

   


Partnerzy