Filozofia szkolenia w FCBEscola Varsovia

 • nauczanie techniki gry w piłkę nożną wg. systemu szkolenia FC BARCELONY,
 • tworzenie filozofii rozwoju młodego sportowca,
 • indywidualizacja rozwoju zdolności i umiejętności młodych graczy,
 • wypracowanie pozytywnego nastawienia do gry w piłkę nożną,
 • wychowanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki i etyki,
 • kształtowanie motywacji wewnętrznej u dzieci,
 • zapewnienie poprawnego rozwoju młodych organizmów poprzez kontrolę medyczną,
 • zachęcanie do uczestnictwa w systematycznych zajęciach dzieci z rodzin patologicznych i domów dziecka,
 • wspieranie i niesienie pomocy najbiedniejszym zdolnym sportowcom,
 • możliwość ubiegania się o dofinansowanie czesnego dla zawodników pochodzących z rodzin o niskim statusie finansowym. Aplikacje przyjmowane są dwa razy w roku szkolnym (10-30 września oraz 14-28 luty). Decyzja podejmowana jest każdorazowo przez Zarząd szkoły.
 • prowadzenie zajęć sportowych w czterech centrach szkoleniowych na terenie Mazowsza,
 • ilość zawodników w zespole przypadająca na jednego trenera - 12 osób,
 • umiejętności zawodników zdobyte w FCBEscola Varsovia podlegać będą selekcji po okresie 1 roku,
 • tworzenie reprezentacji szkoły FCBEV składających się z wyróżniających się wychowanków akademii w celu udziału w różnych turniejach piłkarskich. Najlepsi wychowankowie w danych kategoriach wiekowych mogą zostać zakwalifikowani do projektu Escola Varsovia (turnieje międzynarodowe i rozgrywki PZPN). 

Patronat

          

 

   


Partnerzy