Zgłoszenie dziecka do FCBKids


Generated with MOOJ Proforms
* Pole wymagane
Proszę wskazać rok urodzenia dziecka * Bieżąca rekrutacja dotyczy wyłącznie dzieci w wieku 3-7 lat
2013
2014
2015
Prosimy wybrać lokalizację treningów *
 
Dane dotyczące zawodnika

Imię dziecka * Proszę wpisać imię i nazwisko zawodnika, który chce się zarejestrować na stronie FCB Escola Varsovia
Nazwisko dziecka * Proszę wpisać imię i nazwisko zawodnika, który chce się zarejestrować na stronie FCB Escola Varsovia
Data urodzenia (DD-MM-RRRR) * Proszę podać datę urodzenia w formacie DD-MM-RRRR (dzień-miesiąc-rok)
Prosimy podać wybrany rozmiar stroju * Prosimy wybrać jeden z rozmiarów
Prosimy podać wybrany rozmiar getrów * Prosimy wybrać jeden z rozmiarów

 

Adres zamieszkania


Imię i nazwisko rodzica / opiekuna * Proszę wpisać imię i nazwisko rodzica lub opiekuna ustawowego dziecka
Ulica, numer domu, numer mieszkania Proszę podać adres zamieszkania
Miasto/miejscowość Proszę podać adres zamieszkania
 
Dane rodzica/opiekuna prawnego

Telefon kontaktowy * Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna
Adres e-mail * Adres e-mail rodzica/opiekuna
Z jakiego źródła dowiedzieli się Państwo o ofercie FFS? W celu lepszego dostosowania naszej oferty do Państwa potrzeb, prosimy o odpowiedź.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie podmiotom zewnętrznym danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych - Dz.U. nr 133 poz. 883) przez FCB Escola Varsovia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Jestem świadomy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponad to, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3, każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Akceptuję warunki rejestracji on-line *

Podczas rejestracji proszę sprawdzić, czy wszystkie wymagane pola (z gwiazdką) są prawidłowo wypełnione. Następnie w celu weryfikacji należy wpisać w polu poniżej liczbę wyświetlaną poniżej po lewej stronie i wcisnąć przycisk Wyślij.


Patronat

          

 

   


Partnerzy