FCBEscola Varsovia - obóz zimowy Zakopane 2018


Generated with MOOJ Proforms
* Pole wymagane
Proszę podać nazwisko dziecka * Nazwisko zawodnika
Proszę podać imię dziecka * Imię zawodnika
Prosimy o wskazanie roku urodzenia dziecka * Prosimy wskazać rok urodzenia

Imie i nazwisko opiekuna / rodzica *
Adres e-mail opiekuna / rodzica *
Numer telefonu rodzica / opiekuna *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie podmiotom zewnętrznym danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych - Dz.U. nr 133 poz. 883) przez FCB Escola Varsovia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Jestem świadomy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponad to, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3, każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Akceptuję warunki rejestracji on-line * Prosimy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Patronat

          

 

   


Partnerzy

  

Sponsorzy

Patrnoni Medialni