Nabory uzupełniające - 3.09.2017


Generated with MOOJ Proforms
* Pole wymagane
Proszę podać imię zawodnika * Imię zawodnika
Proszę podać nazwisko zawodnika * Nazwisko zawodnika
Prosimy wskazać rok urodzenia dziecka *
2010
2011
Dotychczasowa karera klubowa Wypełnij tylko wtedy, jeśli chcesz
Prosimy wskazać Centrum Treningowe *
Imie i nazwisko opiekuna / rodzica *
Numer telefon opiekuna / rodzica *
Adres e-mail opiekuna / rodzica *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie podmiotom zewnętrznym danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych - Dz.U. nr 133 poz. 883) przez FCB Escola Varsovia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Jestem świadomy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponad to, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3, każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Akceptacja *
Akceptuję

Podczas rejestracji proszę sprawdzić, czy wszystkie wymagane pola (z gwiazdką) są prawidłowo wypełnione. Następnie należy wpisać w polu poniżej po prawej stronie liczbę wyświetlaną po lewej stronie i wcisnąć przycisk Wyślij.


Patronat

          

 

   


Partnerzy